TEISINĖS PASLAUGOS

 
Dėl teisinių paslaugų teiraukitės telefonu 8-614 85542 ir elektroniniu paštu lina@tbcentras.lt.

Juridiniai asmenys

 • Įvairių teisinių formų juridinių asmenų steigimas.
  (uždarųjų akcinių bendrovių (UAB), individualių įmonių (IĮ), mažųjų bendrijų (MB), viešųjų įstaigų (VšĮ), asociacijų)
 • Juridinių asmenų pertvarkymas (teisinės formos keitimas).
  (individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ir pan.)
 • Juridinių asmenų duomenų (informacijos) keitimas.
  (pavadinimo, buveinės adreso, įstatinio kapitalo dydžio, vadovo, valdybos narių ir pan.)
 • Juridinių asmenų įstatų (nuostatų) keitimas (elektroniniu ir notariniu būdu).
Sutartys

 • Įvairių sutarčių rengimas (konsultuojame sutarties rūšies pasirinkimo klausimais).
  (nuomos, subnuomos, panaudos, pasaugos, preliminariųjų, pirkimo – pardavimo, paskolos, pinigų dovanojimo, reikalavimo teisių perleidimo, bendradarbiavimo, paslaugų teikimo, rangos ir pan.)
 • Tarpininkavimas sudarant notarinės formos sutartis.
  (parengiame notarui pateikti reikiamų dokumentų paketą, deriname sutarčių sąlygas, atvykimo pas notarą laiką ir pan.)
 • Susitarimų dėl sutarčių sąlygų keitimo rengimas (konsultuojame sutarčių sąlygų keitimo klausimais).
 • Susitarimų dėl sutarčių nutraukimo rengimas (konsultuojame sutarčių nutraukimo klausimais).
Vekseliai

 • Vekselių rengimas.
 • Pranešimų apie vekselių pateikimą apmokėti rengimas.
 • Pranešimų apie vekselių neapmokėjimą rengimas.
Skolų išieškojimas

 • Raginimų rengimas.
 • Pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo rengimas.
  (tai skolų išieškojimo būdas teisminiu keliu išvengiant didelių bylinėjimosi išlaidų (mažesnis žyminis mokestis, mažesnės išlaidos teisininko paslaugoms, nepatiriamos atstovavimo teisme išlaidos) ir teismo posėdžių (teismo posėdžiai nešaukiami, pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka), prie pareiškimų jokie įrodymai nepridedami)
 • Ieškinių dokumentinio proceso tvarka rengimas.
  (tai skolų išieškojimo būdas teisminiu keliu išvengiant didelių bylinėjimosi išlaidų (mažesnis žyminis mokestis, mažesnės išlaidos teisininko paslaugoms, nepatiriamos atstovavimo teisme išlaidos) ir teismo posėdžių (teismo posėdžiai nešaukiami, ieškiniai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka), prie ieškinių turi būti pridėti rašytiniai įrodymai, kuriais grindžiamas reiškiamas reikalavimas)
 • Kitų ieškinių rengimas.
Bankroto procesas

 • Finansinių reikalavimų bankrutuojantiems (bankrutavusiems) debitoriams (skolininkams) rengimas.
 • Atstovavimas kreditorių interesams kreditorių susirinkimuose (kreditorių komiteto posėdžiuose).