ARCHYVO TVARKYMAS

 
Tvarkingas archyvas palengvina dokumentų paiešką, užima mažiau vietos, tinkamai sutvarkytus dokumentus galima perduoti dokumentų saugojimo paslaugas teikiančios įmonėms (archyvams). Dėl dokumentų (archyvo) tvarkymo paslaugų teirautis telefonu – 8-614 85542 ir/arba elektroniniu paštu – lina@tbcentras.lt (dokumentų tvarkymo licencijos Nr. 0102).

Dokumentų (archyvo) tvarkymo paslaugos notarams:
(Kaune, Marijampolėje, Alytuje, Prienuose)

 • dokumentų rūšiavimas;
  (nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sutarčių, hipotekos ir įkeitimo sutarčių (jų pakeitimų), testamentų, paveldėjimo bylų ir kt. dokumentų išskaidymas pagal rūšis)
 • dokumentų sisteminimas;
  (dokumentų sudėjimas abėcėline arba chronologine (pagal datas ir notarinio registro numerius) tvarka)
 • bylų formavimas;
  (bylų lapų numeravimas, antraščių, vidaus apyrašų ir baigiamųjų lapų rašymas, bylų įrišimas ir numeravimas)
 • reikiamų abėcėlinių registrų sudarymas;
 • trumpo ir ilgo saugojimo bylų apyrašų rengimas Lietuvos notarų rūmams;
 • dokumentų perdavimo archyvui procedūros kuravimas.

Dokumentų (archyvo) tvarkymo paslaugos įmonėms:
Informacija rengiama